Thông báo của trường THPT Thanh Đa

Thời khoá biểu số 04 học kỳ 1 năm học 2018-2019:
Áp dụng từ thứ hai 05/11/2018.
Môn Thể dục, Quốc phòng, Tin học khối 12 vui lòng liên hệ GVBM để biết giờ học cụ thể.
C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14.
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10.
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09.
Lưu ý máy phải cài đặt phần mềm đọc PDF thì mới xem được.
(05/11/18 23:34)

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Đa năm học 2018-2019:
NV1: 25.50 - NV2: 25.50 - NV3: 25.75
(07/08/18 09:00)

Kết quả thi nghề khoá ngày 12/05/2018:
Các em học sinh bấm vào đây để xem.
(07/08/18 09:02)

    Điểm số năm học 2018-2019

Cập nhật điểm kiểm tra tập trung môn Toán, Anh khối 12. (07/11/18 22:32)

Cập nhật điểm kiểm tra tập trung môn Văn khối 12. (22/10/18 17:30)

Cập nhật điểm kiểm tra tập trung môn Văn, Toán khối 10 và khối 11. (12/10/18 23:23)

Vì hiện tại học sinh khối 10 chưa có mã số học sinh nên tạm thời học sinh cả 3 khối xem điểm bằng mã phù hiệu. Mã phù hiệu gồm 6 ký tự tính luôn dấu gạch nối và không tính khoảng trắng. (12/10/18 21:49)

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi học kỳ. (17/08/18 17:04)

Hướng dẫn xếp loại học lực theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.
(17/08/18 17:02)

    Lịch công tác
T2: 05/11/18

Học văn hoá.

T3: 06/11/18

Học văn hoá.

T4: 07/11/18

Học văn hoá.

T5: 08/11/18

Học văn hoá.

T6: 09/11/18

Học văn hoá.

T7: 10/11/18

.

CN: 11/11/18

Hội diễn văn nghệ.

   Xem tất cả lịch công tác
    Thông tin liên hệ
 -  Web: www.thptthanhda.edu.vn
 -  Email: fa_thanhda@hcm.edu.vn
 -  Fanpage: www.facebook.com/thptthanhda
 -  Điện thoại: (028)35566043
 -  Địa chỉ: 186 Nguyễn Xí,
    phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Xem bản đồ đường đi
Trường THPT Thanh Đa - www.thptthanhda.edu.vn
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com