Thông báo của trường THPT Thanh Đa

Thời khoá biểu số 01 học kỳ 1 năm học 2018-2019:
Áp dụng từ thứ hai 20/08/2018.
Môn Thể dục, Quốc phòng, Tin học khối 12 vui lòng liên hệ GVBM để biết giờ học cụ thể.
C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14.
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10.
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09.
Lưu ý máy phải cài đặt phần mềm đọc PDF thì mới xem được.
(Mới) (18/08/18 15:29)

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Đa năm học 2018-2019:
NV1: 25.50 - NV2: 25.50 - NV3: 25.75
(07/08/18 09:00)

Kết quả thi nghề khoá ngày 12/05/2018:
Các em học sinh bấm vào đây để xem.
(07/08/18 09:02)

    Điểm số năm học 2017-2018

Cập nhật điểm trung bình tất cả các môn học của khối 10 và khối 11. (07/05/18 17:40)

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi học kỳ. (Mới) (17/08/18 17:04)

Hướng dẫn xếp loại học lực theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.
(Mới) (17/08/18 17:02)

    Lịch công tác
T6: 22/06/18

Thi lên lớp khối 10, khối 11.

CN: 24/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T2: 25/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T3: 26/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T4: 27/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T2: 06/08/18

Tập trung học sinh khối 11, khối 12 (lúc 13:00), khối 10 (lúc 14:30).

T2: 20/08/18

Học thời khoá biểu số 1 năm học 2018-2019.

   Xem tất cả lịch công tác
    Thông tin liên hệ
 -  Web: www.thptthanhda.edu.vn
 -  Email: fa_thanhda@hcm.edu.vn
 -  Fanpage: www.facebook.com/thptthanhda
 -  Điện thoại: (028)35566043
 -  Địa chỉ: 186 Nguyễn Xí,
    phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Xem bản đồ đường đi
Trường THPT Thanh Đa - www.thptthanhda.edu.vn
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com