ĐIỂM SỐ NĂM HỌC 2018-2019
Cập nhật điểm trung bình HK1 của tất cả các môn học. (06/01/19 00:44)
Cập nhật kết quả phúc khảo điểm thi HK1 tất cả các môn. Lưu ý điểm môn Anh K10 và K11 đã cộng điểm nghe. (05/01/19 16:34)
Hạn chót nộp đơn phúc khảo cho cô Thuỷ (Phó Hiệu Trưởng) là thứ năm ngày 03/01/2019. (05/01/19 16:35)
Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi học kỳ. (19/12/18 19:11)
Hướng dẫn xếp loại học lực theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT. (19/12/18 19:12)