Thông báo của trường THPT Thanh Đa

Kết quả thi nghề khoá ngày 12/05/2018:
Các em học sinh bấm vào đây để xem. Hạn chót nộp đơn phúc khảo cho BGH là thứ ba 19/06/2018. Lưu ý phải kiểm dò chính xác các thông tin cá nhân để Sở GD&ĐT in giấy chứng nhận. Nếu có sai sót thì viết đơn xin điều chỉnh thông tin nộp lại cho BGH ngay.
(15/06/18 10:14)

Lịch thi lên lớp năm học 2017-2018:
Lịch thi lên lớp năm học 2017-2018 và nội dung ôn thi đã được niêm yết tại bảng thông báo của trường. Các em học sinh vui lòng đến trường để xem (bấm vào đây để tham khảo ảnh chụp lịch thi).
(13/06/18 10:38)

Kiểm dò mục II. Thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên trang
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

* KHÔNG kiểm tra trước 8:00 thứ ba 08/05/2018.
* KHÔNG bấm nút Báo sai sót mà phải gặp cô Bích Liên để được điều chỉnh trực tiếp trên hồ sơ và trên hệ thống.
* PHẢI kiểm tra trước 24:00 thứ tư 09/05/2018.
(07/05/18 09:36)

Thời khoá biểu số 04 học kỳ 2 năm học 2017-2018:
Áp dụng từ thứ hai 09/04/2018.
C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12.
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10.
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09.
(08/04/18 09:44)

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Đa năm học 2017-2018:
NV1: 23.50 - NV2: 23.75 - NV3: 24.75
(20/07/17 20:49)

Kết quả thi nghề khoá ngày 13/05/2017:
Các em học sinh bấm vào đây để xem.
(09/06/17 16:56)

Trường THPT Thanh Đa - www.thptthanhda.edu.vn
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com