Thông báo của trường THPT Thanh Đa

Thời khoá biểu số 02 học kỳ 1 năm học 2018-2019:
Áp dụng từ thứ hai 10/09/2018.
Môn Thể dục, Quốc phòng, Tin học khối 12 vui lòng liên hệ GVBM để biết giờ học cụ thể.
C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14.
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10.
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09.
Lưu ý máy phải cài đặt phần mềm đọc PDF thì mới xem được.
(09/09/18 21:22)

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Đa năm học 2018-2019:
NV1: 25.50 - NV2: 25.50 - NV3: 25.75
(07/08/18 09:00)

Kết quả thi nghề khoá ngày 12/05/2018:
Các em học sinh bấm vào đây để xem.
(07/08/18 09:02)

Trường THPT Thanh Đa - www.thptthanhda.edu.vn
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com