Lịch công tác
CN: 30/09/18

.

T7: 29/09/18

Kiểm tra Văn, Toán khối 10 lúc 7:00, khối 11 lúc 13:30.

T6: 28/09/18

Học văn hoá.

T5: 27/09/18

Học văn hoá.

T4: 26/09/18

Học văn hoá.

T3: 25/09/18

Học văn hoá.

T2: 24/09/18

Học văn hoá.

CN: 16/09/18

Họp CMHS toàn trường (khối sáng lúc 7:30, khối chiều lúc 9:30).

T7: 15/09/18

Ngày hội học sinh khối 10 từ 7:00.

T4: 05/09/18

Lễ khai giảng năm học mới lúc 7:00.

T3: 04/09/18

Nghỉ học văn hoá để giáo viên chuẩn bị cho lễ Khai Giảng 5/9.

T2: 03/09/18

Nghỉ bù lễ Quốc Khánh 2/9.

CN: 02/09/18

Lễ Quốc Khánh 2/9.

T2: 20/08/18

Học thời khoá biểu số 1 năm học 2018-2019.

T2: 06/08/18

Tập trung học sinh khối 11, khối 12 (lúc 13:00), khối 10 (lúc 14:30).

T4: 27/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T3: 26/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T2: 25/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

CN: 24/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T6: 22/06/18

Thi lên lớp khối 10, khối 11.

 Trang Trước  [1/6]  Trang Sau    
Trường THPT Thanh Đa - www.thptthanhda.edu.vn
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com