Lịch công tác
T4: 20/06/18

Thi lên lớp khối 10, khối 11.

T5: 21/06/18

Thi lên lớp khối 10, khối 11.

T6: 22/06/18

Thi lên lớp khối 10, khối 11.

CN: 24/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T2: 25/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T3: 26/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

T4: 27/06/18

Thi THPT Quốc Gia 2018.

   Xem tất cả lịch công tác
Trường THPT Thanh Đa - www.thptthanhda.edu.vn
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com