Lịch công tác
T2: 24/09/18

Học văn hoá.

T3: 25/09/18

Học văn hoá.

T4: 26/09/18

Học văn hoá.

T5: 27/09/18

Học văn hoá.

T6: 28/09/18

Học văn hoá.

T7: 29/09/18

Kiểm tra Văn, Toán khối 10 lúc 7:00, khối 11 lúc 13:30.

CN: 30/09/18

.

   Xem tất cả lịch công tác
Trường THPT Thanh Đa - www.thptthanhda.edu.vn
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com