TIÊU ĐIỂM
Nhận bằng tốt nghiệp THPT 2018:
Các em học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2018 vui lòng đến trường trong giờ làm việc để nhận bằng tốt nghiệp. Khi đi nhớ mang theo CMND hoặc thẻ CCCD. (05/12/18 21:42)
Thời khoá biểu số 05 học kỳ 1 năm học 2018-2019:
Áp dụng từ thứ tư 21/11/2018.
Môn Thể dục, Quốc phòng, Tin học khối 12 vui lòng liên hệ GVBM để biết giờ học cụ thể.
C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14.
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10.
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09.
Lưu ý máy phải cài đặt phần mềm đọc PDF thì mới xem được. (05/12/18 21:42)
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Đa năm học 2018-2019:
NV1: 25.50 - NV2: 25.50 - NV3: 25.75 (05/12/18 21:42)
Kết quả thi nghề khoá ngày 12/05/2018:
Các em học sinh bấm vào đây để xem. (05/12/18 21:43)